En Bufet Colls som experts en la recuperació de deutes i impagats, tant de persones físiques com de societats, i en la reclamació de responsabilitat dels administradors de societats insolvents. El gran nombre de reclamacions als administradors que hem culminat amb èxit, ens converteixen en un bufet d’advocats de referència en la matèria.

El bufete de abogados de Barcelona Bufet Colls son expertos en la Reclamación de Impagados y Responsabilidad a Administradores de sociedades insolventes

Bufet Colls: Reclamació d’Impagats    

Som conscients de la gran importància que els impagats tenen per als nostres clients, de manera que disposem d’un departament especialitzat en el qual es desenvolupen les següents àrees:

 • ASSESSORIA I CONSULTA SOBRE MOROSITAT

  Assessorem els nostres clients per evitar que l’impagat es produeixi (problemàtica sobre facturació, transport, lliurament de mercaderia, etc.)

 • ESBRINAMENT DE SOLVÈNCIA DEL DEUTOR

  Investiguem i esbrinem el patrimoni del deutor i en el cas de determinades societats s’investiga també la solvència dels seus administradors.

 • VIA AMISTOSA I EXTRAJUDICIAL

  Estudiat el cas concret, es busca una solució immediata tractant d’obtenir convenis amb el deutor. Aquesta via amistosa no té cost inicial: només cobrem en cas d’èxit.

 • RECLAMACIÓ JUDICIAL

  Com l’obtenció d’una Sentència favorable és el mitjà més eficaç per aconseguir el cobrament dels deutes, s’interposen els procediments judicials oportuns contra els deutors morosos, amb la posterior execució dels seus béns i subhasta dels mateixos per recuperar la quantitat deguda.

 • RECLAMACIÓ CONTRA ADMINISTRADORS

  Si la deutora és una societat insolvent, estudiem si els administradors han incorregut en algun supòsit de responsabilitat, per demandar judicialment i recobrar el deute amb el patrimoni dels administradors.

 • EXECUCIÓ A ESPANYA DE SENTÈNCIES ESTRANGERES EN RECLAMACIÓ DE DEUTES IMPAGADES

  Demanarem als tribunals espanyols l’execució de sentències estrangeres.

ESTAREM ENCANTATS
D’ATENDRE-LI:

932 155 689

Dll a Dv de

9:00h a 13:15h

16:00h a 19:00h

info@bufetcolls.com