En Bufet Colls posem al seu servei un profund coneixement de la legislació i pràctica en l’àmbit del Dret Mercantil gràcies al qual podem oferir assessorament integral en Dret de Societats , contractació mercantil, fusions i adquisicions, govern corporatiu, Dret Financer i Dret de les Assegurances.

El bufete de abogados de Barcelona Bufet Colls ofrece asesoramiento integral en Derecho Mercantil y de Sociedades

Bufet Colls: Dret Mercantil i de Societats    

 • SOCIETATS

  Assessorament i assistència en la redacció de contractes de societat, especialment constitució social, ampliació de capital, dissolucions, modificacions d’estatuts, etc. Pactes de socis i exercici de la funció de secretaria de la societat. Assessorament i assistència en situacions de crisis empresarials.

 • CONTRACTES

  Redacció de tot tipus de contractes mercantils, resolució contractual i reclamacions judicials per al compliment del contracte.

 • CONTRACTES D’AGÈNCIA I DISTRIBUCIÓ

 • RESPONSABILITAT D’ADMINISTRADORS

  Demandes de responsabilitat contra administradors de societats anònimes i limitades.

 • RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER RESPONSABILITAT CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

  Per culpa o negligència.

 • RECLAMACIÓ DAVANT ENTITATS FINANCERES

  Amb motiu de la indeguda comercialització de productes d’alt risc (participacions preferents, obligacions subordinades, productes híbrids, etc.) sol·licitant la rescissió o resolució de les operacions, tant en via administrativa, submissió a arbitratge, com en via judicial en els àmbits penals i civil.

 • RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL I JUDICIAL DE DEUTES

  Mitjançant els corresponents procediments, inclosos els judicis canviaris, en reclamació de xecs, pagarés o lletres impagats.

ESTAREM ENCANTATS
D’ATENDRE-LI:

932 155 689

Dll a Dv de

9:00h a 13:15h

16:00h a 19:00h

info@bufetcolls.com