Bufet Colls compta amb més de 25 anys d’experiència en l’assistència jurídica en reclamacions per responsabilitat civil causades per tota mena de danys.

Sabem de què parlem.

El bufete de abogados de Barcelona Bufet Colls dispone de abogados y médicos expertos en la obtención de indemnizaciones por Negligencias Médicas

Bufet Colls: Reclamacions per Responsabilitat Civil    

 • EXERCICI I DEFENSA D’ACCIONS DE RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA D’INCOMPLIMENT CONTRACTUAL, O COMPLIMENT DEFECTUÓS

 • EXERCICI I DEFENSA D’ACCIONS DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

  – Com a conseqüència de danys causats a un altre, exigint la reparació o indemnització dels danys (p.ex. els derivats d’accidents de circulació).

 • EXERCICI I DEFENSA D’ACCIONS DE RESPONSABILITAT CIVIL INDIRECTA

  – A pares o tutors per actes de menors a càrrec seu.
  – A empresaris pels danys que hagin causat els seus dependents o treballadors en l’exercici o amb ocasió de les seves funcions.
  – Als centres docents d’ensenyament no superior pels danys causats pels alumnes menors d’edat mentre estiguin sota el control o vigilància del professorat del centre.

 • DEFENSA A VÍCTIMES DE MALA PRAXI

  – Errors i retard de diagnòstic en càncer o altres malalties causants de perjudici.
  – Errors quirúrgics amb possible defectuós consentiment informat.
  – Infeccions intrahospitalàries o nosocomials.

 • DEFENSA DE METGES I DEL PERSONAL SANITARI DEMANDATS PER FETS OCORREGUTS EN L’EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL

ESTAREM ENCANTATS
D’ATENDRE-LI:

932 155 689

Dll a Dv de

9:00h a 13:15h

16:00h a 19:00h

info@bufetcolls.com