Nova resolució d’una CLÀUSULA SOL en un CRÈDIT HIPOTECARI

 La fita d’aquesta resolució radica a declarar nul·la la clàusula sol subscrita per un professional, perquè els avaladors eren consumidors. La Sentència ferma i no recurrible, declara la abusivitat de la clàusula per tenir alguns dels prestataris la condició de consumidors. […]