La fita d’aquesta resolució radica a declarar nul·la la clàusula sol subscrita per un professional, perquè els avaladors eren consumidors. La Sentència ferma i no recurrible, declara la abusivitat de la clàusula per tenir alguns dels prestataris la condició de consumidors.

Cláusula suelo Crédito Hipotecario | Bufet Colls Abogados Barcelona

 Gràcies a la sentència obtinguda pel nostre bufet d’advocats, la clienta, que tenia condició de ‘professional no consumidor’ s’ha beneficiat de la declaració de nul·litat d’una clàusula abusiva, obtenint així, el dret a la devolució dels imports abonats en excés per l’aplicació de la clàusula sol. L’entitat bancària deurà per tant procedir a la devolució dels imports abonats des de la data de subscripció del contracte, més l’interès legal dels diners.

LLegir article publicat a Economist & Jurist

 #Clausula_Sòl #Crèdit_Hipotecari #Devolució #Advocats

Foto: de Racool studio en Freepik

Comparteix la Noticia

Escriu un comentari

Etiquetes

Categories

Entrades Recents