Sin categoría @ca

Nova resolució d’una CLÀUSULA SOL en un CRÈDIT HIPOTECARI

 La fita d’aquesta resolució radica a declarar nul·la la clàusula sol subscrita per un professional, perquè els avaladors eren consumidors. La Sentència ferma i no recurrible, declara la abusivitat de la clàusula per tenir alguns dels prestataris la condició de consumidors. […]

Es pot gravar amb càmeres de videovigilància a un treballador en el seu lloc de treball?

El nostre Tribunal Constitucional a una Sentència del 03.03.2016 així sembla entendre-ho, encara que per això la gravació amb càmeres de videovigilància a un treballador, ha de complir determinats criteris. […]

Indemnització per Acomiadament Improcedent: Canvis del Tribunal Suprem

Al nostre blog havíem comentat la Sentència del Tribunal Suprem de 29.09.2014, sobre càlcul de les indemnitzacions per acomiadament improcedent, segons la qual si abans de 12.2.2012 (data d’entrada en vigor) el treballador superava l’antiguitat necessària per arribar al límit de 720 dies d’indemnització (antiguitat de 12.02.1984 o anterior), era possible seguir acumulant antiguitat a [...]

Go to Top