El nostre Tribunal Constitucional a una Sentència del 03.03.2016 així sembla entendre-ho, encara que per això la gravació amb càmeres de videovigilància a un treballador, ha de complir determinats criteris. El TC rectifica la doctrina anterior que exigia als empresaris que informessin els seus treballadors, de forma prèvia, expressa, clara i inequívoca, sobre la finalitat d’instal·lar cambres de captació de la imatge en els llocs.de treball.

En aquesta Sentència, que ara comentem el Tribunal analitza un cas concret. Aquests són els fets analitzats:

  1. Les càmeres de videovigilància instal·lades en una botiga, on una treballadora prestava els seus serveis, van captar la seva imatge apropiant de diners i fent, per ocultar aquesta apropiació, operacions falses de devolucions de venda de peces.
  2. La càmera estava situada en el lloc on es desenvolupava la prestació laboral, enfocant directament a la caixa.
  3. A l’aparador de l’establiment, en un lloc visible, es va col·locar el distintiu informatiu exigit per la Instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  4. La treballadora coneixia que a l’empresa s’havia instal·lat un sistema de control per videovigilància sense especificar, més enllà de la mera vigilància, la finalitat exacta que s’havia assignat a aquest control.
  5. La treballadora va ser acomiadada disciplinàriament.

Segons aquesta Sentència del TC, únicament si la finalitat del tractament de dades no té relació directa amb el manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual, l’empresari estaria obligat a sol·licitar el consentiment dels treballadors afectats.

En el cas enjudiciat, la dada recollida va ser utilitzat per al control de la relació laboral, que va captar l’apropiació d’efectiu per una treballadora, pel que emmagatzema aquesta relació directa.

Seguint els criteris fixats pel TC, si un empresari decideix instal·lar un sistema de videovigilància, ha de respectar el dret a la intimitat personal del treballador, de conformitat amb les exigències del principi de proporcionalitat.

Per això, en adoptar la mesura s’han de tenir en compte els següents criteris:

1)    Haurà de ser justificada, (en el cas comentat existien raonables sospites que algun dels treballadors que prestaven serveis en aquesta caixa s’estava apropiant de diners).

2)    Haurà de ser idònia per a la finalitat pretesa per l’empresa (era la mesura adequada per verificar que es cometien les irregularitats sospitades).

3)    Haurà de ser necessària (la gravació serveix de prova de les irregularitats)

4)    Ha de ser equilibrada (la gravació d’imatges es va limitar a la zona de la caixa),

Només ajustant-se a aquests criteris es podrà gravar als treballadors mitjançant sistema de videovigilància, sense que pugui estimar-se que es produeix cap lesió del dret a la intimitat personal consagrat a l’article 18 de la Constitució.

 

BUFET COLLS Barcelona | Advocats Experts en Dret a Intimitat i a la Pròpia Imatge

Comparteix la Noticia

Escriu un comentari

Etiquetes

Categories

Entrades Recents